اجناس کارکرده

لینک ویدیویی نمایش محصولات در کانال تلگرام در بخش توضیحات همان محصول وجود دارد