سرویس رفع خطای تحریم اپل آیدی
اگر شما نیز جز افرادی هستید که با پیام This Apple ID is not Active یا This Person Record is inactive مواجه شده اید ٬ این پیغام به این معنی است که اپل آیدی شما بدلیل استفاده از آیپی های بلاکی و تحریمی مسدود شده است ! البته این موضوع ارتباطی با شخص یا شرکتی که اپل آیدی را برای شما ساخته ندارد! و به علت تحریم های جدید نرم افزاری اپل علیه ایران رخ داده است .
با توجه به محدودیت های شدید شرکت های نرم افزاری چند ملیتی از جمله اپل؛ درصورتیکه اکانت شما از آیپی و لوکیشن ایران استفاده کند ؛ هویت آن غیر فعال میگردد. در این حالت اپل آیدی و تمامی اطلاعات شما وجود دارد ؛ اما شما حق دسترسی به اطلاعات و تغییر اطلاعات کاربری یا آیکلاد را نخواهید داشت .
نگران نباشید! ما در کنار شمایم تا مشکل فوق را برای کاربران عزیز برطرف کنیم.

249,000 تومان