بروزرسانی قیمت ها در تاریخ 1401/4/12

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی 18 ماهه

مدل رنگ
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max
13 Pro Max 1 TB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TB ZAA | آبی-مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13
13 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | سفید- صورتی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | صورتی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 mini
13 mini 256 GB ZAA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
13 mini 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 mini 256 GB ZAA | قرمز--نات اکتیو اتمام موجودی
13 mini 128 GB ZAA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12 Pro Max
12 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 512 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 256 GB CHA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12 Pro
12 Pro 512 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro 128 GB ZAA | سیلور-مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12
12 256 GB ZAA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
12 256 GB ZAA | آبی- مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 128 GB CHA | بنفش-مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12 mini
12 mini 256 GB LLA | سبز-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 128 GB LLA | قرمز-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 128 GB LLA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 64 GB LLA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 64 GB LLA | سبز-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 11 Pro Max
11 Pro Max 512 GB ZAA | سبز-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 11
11 128 GB ZAA | مشکی-سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
11 128 GB ZAA | سبز-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone SE 2020
SE 128 GB LLA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
SE 128 GB LLA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
SE 64 GB LLA-مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 8
8 256 GB LLA | قرمز-نات اکتیو اتمام موجودی

بروزرسانی قیمت ها در تاریخ 1401/4/12

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی 18 ماهه

مدل رنگ
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max
13 Pro Max 1 TB ZAA | مشکی- اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | گلد- اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | مشکی- سیلور-اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 1 TB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13
13 256 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | صورتی-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | سفید-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | قرمز-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | سفید-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | صورتی-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | قرمز-اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 mini
13 mini 256 GB ZAA | -قرمز-اکتیو اتمام موجودی
13 mini 128 GB ZAA | صورتی-قرمز-اکتیو اتمام موجودی

قیمت ایرپاد و اپل واچ با گارانتی رسمی

AirPods

مدل گارانتی قیمت
AirPods 1 2,650,000
AirPods 2 گارانتی شرکتی 3,250,000
AirPod 3 گارانتی شرکتی 4,300,000
AirPods Pro 2021 گارانتی شرکتی 5,300,000
AirPods Max سیلور-آبی-قرمز اتمام موجودی

Apple Watch

مدل رنگ | گارانتی شرکتی قیمت
Series 7
7 45 mm مشکی 10,700,000
7 45 mm استارلایت اتمام موجودی
7 45 mm سبز 10,600,000
7 45 mm آبی اتمام موجودی
7 41 mm مشکی 10,000,000
7 41 mm استارلایت اتمام موجودی
7 41 mm آبی 9,900,000
7 41 mm سبز 9,900,000
Series 6
6 44 mm گلد اتمام موجودی
6 44 mm مشکی اتمام موجودی
6 44 mm آبی اتمام موجودی
6 40 mm آبی اتمام موجودی
6 40 mm گلد اتمام موجودی
Sries SE (new)
SE 44 mm سیلور 7,800,000
SE 44 mm مشکی 8,000,000
SE 44 mm گلد اتمام موجودی
SE 40 mm مشکی 7,300,000
SE 40 mm سیلور اتمام موجودی
SE 40 mm گلد اتمام موجودی
Series 3
3 42 mm سیلور اتمام موجودی
3 42 mm مشکی اتمام موجودی
3 38 mm مشکی اتمام موجودی
3 38 mm سیلور اتمام موجودی
Series 1
1 42 mm رزگلد 3,800,000

قیمت آیپد اپل

مدل رنگ قیمت
iPad mini 6
mini 6 64 GB 4G-سیلور-صورتی-مشکی 21,500,000
mini 6 256 GB 4G-سیلور-صورتی 28,500,000
iPad mini 6
mini 6 64 GB WIFI سفید 15,000,000
mini 6 256 GB WIFI-مشکی-صورتی 19,500,000
iPad 8
8 128 GB 4G-مشکی اتمام موجودی
8 32 GB 4G -مشکی اتمام موجودی
8 32 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad 9
9 256 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
9 256 GB 4G اتمام موجودی
9 64 GB 4G-مشکی اتمام موجودی
9 64 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad Air 4
Air 4 64 GB 4G-سبز-مشکی اتمام موجودی
Air 4 64 GB Wifi-رز-سبز-آبی-سفید-مشکی 17,000,000
Air 4 256 GB 4G-سبز اتمام موجودی
Air 4 256 GB Wifi رز-آبی-سبز-مشکی 20,500,000
iPad Pro 12,9 inch 2020
Pro 512 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB Wifi-مشکی 25,000,000
Pro 128 GB Wifi-مشکی-سیلور 24,000,000
iPad Pro M1 11 inch 2021
Pro 2 TB 5G-مشکی 43,000,000
Pro 2 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB Wifi-سیلور-مشکی 31,500,000
Pro 256 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB Wifi-مشکی 25,500,000
Pro 128 GB 5G-سیلور اتمام موجودی
Pro 128 GB Wifi-مشکی-سیلور 23,500,000
iPad Pro M1 12,9 inch 2021
Pro 2 TB 5G-مشکی 56,500,000
Pro 2 TB Wifi-مشکی-سیلور اتمام موجودی
Pro 1 TB 5G-سیلور-مشکی 45,500,000
Pro 1 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB 5G-سیلور-مشکی 38,500,000
Pro 512 GB Wifi-مشکی-سیلور 35,000,000
Pro 256 GB 5G-مشکی 33,500,000
Pro 256 GB Wifi-مشکی-سیلور 29,000,000
Pro 128 GB 5G-مشکی 30,000,000
Pro 128 GB Wifi-سیلور-مشکی 26,500,000

قیمت مک بوک ایر

مدل رنگ پردازنده رم حافظه داخلی نمایشگر قیمت
MGN73 Space Gray M1 8 GB 512 GB 13 inch 33,000,000
MGNE3 Gold M1 8 GB 512 GB 13 inch 33,000,000
MGNA3 Silver M1 8 GB 512 GB 13 inch 33,000,000
MGND3 Gold M1 8 GB 256 GB 13 inch 28,500,000
MGN63 Space Gray M1 8 GB 256 GB 13 inch 28,500,000
MGN93 Silver M1 8 GB 256 GB 13 inch 28,500,000
MWTK2 Silver i 3 8 GB 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH22 Space Gray i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH52 Gold i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH42 Silver i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MWTL2 Gold i 3 8 GB 256 GB 13 inch اتمام موجودی

قیمت مک بوک پرو

مدل رنگ حافظه رم سی پی یو حافظه داخلی نمایشگر قیمت
MVVK2 Space Gray 16 GB i 9 1 TB 16 inch اتمام موجودی
MVVJ2 Space Gray 16 GB i 7 512 GB 16 inch اتمام موجودی
MK193 Space Gray 16 GB M1 Pro 1TB 16 inch 70,500,000
MK183 Space Gray 16 GB M1 Pro 512 GB 16 inch 64,500,000
MK1F3 Silver 16 GB M1 Pro 1TB 16 inch 70,500,000
MKGQ3 Space Gray 16 GB M1 Pro 1 TB 14 inch 63,000,000
MKGR3 Silver 16 GB M1 Pro 512 GB 14 inch 52,500,000
MKGP3 Space Gray 16 GB M1 Pro 512 GB 14 inch 53,500,000
MKGT3 Silver 16 GB M1 Pro 1TB 14 inch 64,000,000
MYD92 Space Gray 8 GB M1 512 GB 13 inch 38,000,000
MYDC2 Silver 8 GB M1 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDA2 Silver 8 GB M1 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MYD82 Space Gray 8 GB M1 256 GB 13 inch 34,000,000
MXK32 Space Gray 8 GB i 5 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MXK52 Space Gray 8 GB i 5 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MXK72 Silver 8 GB i 5 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 1 TB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 256 GB 13 inch اتمام موجودی

قیمت آی مک

مدل رنگ پردازنده سی پی یو رم نمایشگر  حافظه داخلی قیمت
MXWT2 سیلور i5 intel 8 GB 27 inch 256 GB اتمام موجودی
MHK23 سیلور i3 intel 8 GB 21,5 inch 256 GB اتمام موجودی

قیمت لوازم جانبی اپل

مدل رنگ قیمت
Adapter 20W گارانتی شرکتی 620,000
Apple Pencil 2 گارانتی شرکتی 3,000,000
Apple Pencil 1 گارانتی شرکتی 2,600,000
Apple TV 32 GB New اتمام موجودی
Apple TV 64 GB New 6,500,000
Magic KeyBoard 12,9 inch 2021 مشکی-سفید 10,300,000
Magic KeyBoard 11 inch 2021 سفید 9,200,000
MagSafe اتمام موجودی
Battery Pack MagSafe اتمام موجودی
AirTag اتمام موجودی

مستر موبایل علاالدین

تلفن تماس :

09195555359

021-8609-7413

آدرس

شعبه 1 : تهران – خیابان جمهوری – پاساژ علاالدین

شعبه 2 : تهران – تقاطع ولیعصر و طالقانی – مجتمع نور تهران

 

تاییدات فروشگاه

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.