بروزرسانی قیمت ها در تاریخ 1400/11/05

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی 18 ماهه

مدل رنگ
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max
13 Pro Max 1 TB ZAA | آبی-نات اکتیو 58,000,000
13 Pro Max 1 TB ZAA | مشکی-نات اکتیو 58,000,000
13 Pro Max 1 TB ZAA | گلد-نات اکتیو 58,000,000
13 Pro Max 512 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو 58,000,000
13 Pro Max 512 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو 48,500,000
13 Pro Max 512 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 48,000,000
13 Pro Max 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 41,300,000
13 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو 40,800,000
13 Pro Max 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو 40,700,000
13 Pro Max 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو 40,700,000
13 Pro Max 128 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 1 TB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو 36,700,000
13 Pro 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو 38,000,000
13 Pro 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو 38,000,000
13 Pro 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 38,000,000
13 Pro 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | گلد-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13
13 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | سفید-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | صورتی-نات اکتیو 27,000,000
13 128 GB ZAA | سفید-نات اکتیو 27,000,000
13 128 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو 26,500,000
iPhone 13 mini
13 mini 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 25,500,000
13 mini 256 GB ZAA | سفید-نات اکتیو 25,500,000
13 mini 256 GB ZAA | صورتی-نات اکتیو اتمام موجودی
13 mini 128 GB ZAA | -نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12 Pro Max
12 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 512 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 37,500,000
12 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو 36,500,000
12 Pro Max 256 GB ZAA | سیلور-ات اکتیو اتمام موجودی
12 Pro Max 256 GB CHA | آبی-نات اکتیو 34,500,000
12 Pro Max 128 GB ZAA | آبی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12 Pro
12 Pro 512 GB ZAA | گلد-آبی-نات اکتیو 34,000,000
12 Pro 256 GB ZAA | آبی-نات اکتیو 33,000,000
12 Pro 256 GB ZAA | سیلور-نات اکتیو 33,000,000
12 Pro 256 GB ZAA | گلد-نات اکتیو 33,000,000
12 Pro 128 GB ZAA | سیلور-مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 12
12 256 GB ZAA | مشکی-سفید-نات اکتیو 27,000,000
12 256 GB ZAA | آبی- بنفش-نات اکتیو 27,000,000
12 128 GB CHA | مشکی-سبز-نات اکتیو 23,800,000
12 128 GB CHA | آبی-نات اکتیو 24,000,000
iPhone 12 mini
12 mini 256 GB LLA | سبز-نات اکتیو 23,000,000
12 mini 128 GB LLA | قرمز-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 128 GB LLA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 64 GB LLA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
12 mini 64 GB LLA | سبز-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 11 Pro Max
11 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-نات اکتیو اتمام موجودی
iPhone 11
11 128 GB ZAA | مشکی-سفید-نات اکتیو 21,000,000
11 128 GB ZAA | سبز-بنفش-نات اکتیو 21,000,000
iPhone SE 2020
SE 128 GB LLA | سفید-نات اکتیو 13,300,000
SE 128 GB LLA | مشکی-نات اکتیو 13,300,000
SE 64 GB LLA-مشکی-نات اکتیو 12,500,000
iPhone 8
8 256 GB LLA | قرمز-نات اکتیو 11,300,000

بروزرسانی قیمت ها در تاریخ 1400/11/05

قیمت آیفون آکبند رجیستر شده با گارانتی رسمی 18 ماهه

مدل رنگ
پارت نامبر
قیمت
iPhone 13 Pro Max
13 Pro Max 1 TB ZAA | مشکی- اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | گلد- اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 1 TB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 512 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو 39,300,000
13 Pro Max 256 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 256 GB ZAA | سیلور-اکتیو 39,200,000
13 Pro Max 128 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro Max 128 GB ZAA | مشکی-اکتیو 36,000,000
13 Pro Max 128 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
iPhone 13 Pro
13 Pro 1 TB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 1 TB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 512 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | سیلور-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | آبی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 256 GB ZAA | گلد-اکتیو اتمام موجودی
13 Pro 128 GB ZAA | آبی-اکتیو 33,500,000
13 Pro 128 GB ZAA | مشکی-اکتیو 33,000,000
iPhone 13
13 256 GB ZAA | آبی-اکتیو 27,400,000
13 256 GB ZAA | صورتی-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | سفید-اکتیو اتمام موجودی
13 256 GB ZAA | مشکی-اکتیو 28,000,000
13 256 GB ZAA | قرمز-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | آبی-اکتیو 25,000,000
13 128 GB ZAA | سفید-اکتیو اتمام موجودی
13 128 GB ZAA | مشکی-اکتیو 25,500,000
13 128 GB ZAA | صورتی-اکتیو 26,200,000
13 128 GB ZAA | قرمز-اکتیو 25,000,000
iPhone 13 mini
13 mini 256 GB ZAA | مشکی-سفید-اکتیو اتمام موجودی
13 mini 128 GB ZAA | صورتی-سفید-آبی-اکتیو اتمام موجودی

قیمت ایرپاد و اپل واچ با گارانتی رسمی

AirPods

مدل گارانتی قیمت
AirPods 1 2,900,000
AirPods 2 گارانتی شرکتی 3,550,000
AirPod 3 گارانتی شرکتی 4,890,000
AirPods Pro 2021 گارانتی شرکتی 6,050,000
AirPods Max گارانتی شرکتی اتمام موجودی

Apple Watch

مدل رنگ | گارانتی شرکتی قیمت
Series 7
7 45 mm مشکی 12,800,000
7 45 mm استارلایت 12,600,000
7 45 mm سبز 12,500,000
7 45 mm آبی 12,600,000
7 41 mm مشکی 11,800,000
7 41 mm استارلایت اتمام موجودی
7 41 mm آبی 11,600,000
7 41 mm سبز 11,600,000
Series 6
6 44 mm گلد 11,900,000
6 44 mm مشکی 11,800,000
6 44 mm آبی اتمام موجودی
6 40 mm آبی اتمام موجودی
6 40 mm گلد اتمام موجودی
Series 6SE
6SE 44 mm سیلور اتمام موجودی
6SE 44 mm مشکی 9,300,000
6SE 44 mm گلد 9,000,000
6SE 40 mm مشکی اتمام موجودی
6SE 40 mm سیلور اتمام موجودی
6SE 40 mm گلد 8,400,000
Series 3
3 42 mm سیلور اتمام موجودی
3 42 mm مشکی اتمام موجودی
3 38 mm مشکی اتمام موجودی
3 38 mm سیلور اتمام موجودی
Series 1
1 42 mm رزگلد 3,600,000

قیمت آیپد اپل

مدل رنگ قیمت
iPad mini 5
mini 5 64 GB WIFI-مشکی-سیلور اتمام موجودی
mini 5 256 GB - اتمام موجودی
iPad mini 6
mini 6 64 GB WIFI-سفید اتمام موجودی
iPad 8
8 128 GB 4G-مشکی اتمام موجودی
8 32 GB 4G -مشکی اتمام موجودی
8 32 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad 9
9 256 GB Wifi-مشکی 16,000,000
9 256 GB 4G اتمام موجودی
9 64 GB 4G-مشکی اتمام موجودی
9 64 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad Air 4
Air 4 64 GB 4G-سبز اتمام موجودی
Air 4 64 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Air 4 256 GB 4G-سبز اتمام موجودی
Air 4 256 GB Wifi-رز-سبز اتمام موجودی
iPad Pro 12,9 inch 2020
Pro 512 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB 4G-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad Pro M1 11 inch 2021
Pro 2 TB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 2 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB Wifi-مشکی 38,000,000
Pro 512 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB Wifi-مشکی-سیلور اتمام موجودی
Pro 128 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 128 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
iPad Pro M1 12,9 inch 2021
Pro 2 TB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 2 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 1 TB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 512 GB Wifi-مشکی-سیلور 36,000,000
Pro 256 GB 5G-مشکی اتمام موجودی
Pro 256 GB Wifi-مشکی اتمام موجودی
Pro 128 GB 5G-سیلور اتمام موجودی
Pro 128 GB Wifi-سیلور 28,500,000

قیمت مک بوک ایر

مدل رنگ پردازنده رم حافظه داخلی نمایشگر قیمت
MGN73 Space Gray M1 8 GB 512 GB 13 inch 35,000,000
MGNE3 Gold M1 8 GB 512 GB 13 inch 35,000,000
MGNA3 Silver M1 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MGND3 Gold M1 8 GB 256 GB 13 inch 29,000,000
MGN63 Space Gray M1 8 GB 256 GB 13 inch 29,000,000
MGN93 Silver M1 8 GB 256 GB 13 inch 29,000,000
MWTK2 Silver i 3 8 GB 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH22 Space Gray i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH52 Gold i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MVH42 Silver i 5 8 GB 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MWTL2 Gold i 3 8 GB 256 GB 13 inch 28,000,000

قیمت مک بوک پرو

مدل رنگ حافظه رم سی پی یو حافظه داخلی نمایشگر قیمت
MVVK2 Space Gray 16 GB i 9 1 TB 16 inch 67,000,000
MVVJ2 Space Gray 16 GB i 7 512 GB 16 inch اتمام موجودی
MK193 Space Gray 16 GB M1 Pro 1TB 16 inch 82,000,000
MK183 Space Gray 16 GB M1 Pro 512 GB 16 inch 72,000,000
MKGQ3 Space Gray 16 GB M1 Pro 1 TB 14 inch 73,000,000
MKGP3 Space Gray 16 GB M1 Pro 512 GB 14 inch اتمام موجودی
MYD92 Space Gray 8 GB M1 512 GB 13 inch 40,200,000
MYDC2 Silver 8 GB M1 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDA2 Silver 8 GB M1 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MYD82 Space Gray 8 GB M1 256 GB 13 inch 36,500,000
MXK32 Space Gray 8 GB i 5 256 GB 13 inch اتمام موجودی
MXK52 Space Gray 8 GB i 5 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MXK72 Silver 8 GB i 5 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 1 TB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 512 GB 13 inch اتمام موجودی
MYDCTO Space Gray 16 GB M1 256 GB 13 inch اتمام موجودی

قیمت آی مک

مدل رنگ پردازنده سی پی یو رم نمایشگر  حافظه داخلی قیمت
MXWT2 سیلور i5 intel 8 GB 27 inch 256 GB اتمام موجودی
MHK23 سیلور i3 intel 8 GB 21,5 inch 256 GB 48,500,000

قیمت لوازم جانبی اپل

مدل رنگ قیمت
Adapter 20W گارانتی شرکتی 650,000
Apple Pencil 2 گارانتی شرکتی 3,500,000
Apple Pencil 1 گارانتی شرکتی 2,800,000
Apple TV 32 GB New اتمام موجودی
Apple TV 64 GB New اتمام موجودی
Magic KeyBoard 12,9 inch 2021 اتمام موجودی
Magic KeyBoard 11 inch 2021 اتمام موجودی
MagSafe اتمام موجودی
Battery Pack MagSafe اتمام موجودی
AirTag اتمام موجودی

مستر موبایل علاالدین

تلفن تماس :

09195555359

021-8609-7413

آدرس

شعبه 1 : تهران – خیابان جمهوری – پاساژ علاالدین

شعبه 2 : تهران – تقاطع ولیعصر و طالقانی – مجتمع نور تهران

 

تاییدات فروشگاه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مستر موبایل می باشد.

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.